Kosakata Bab 1

Kosakata

Iklan
    Bahasa Jepang Arti
    Watashi Saya
    Watashitachi Kami, kita